Praha posílá humanitární pomoc na Ukrajinu

23.05.2023

Dne 14. 12. 2022 byla za účasti primátora Hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba a chargé d´affaires Velvyslanectví Ukrajiny v ČR Vitalije Usatého dokončena nakládka generátorů a elektrocentrál pro Ukrajinu.

Praha posílá humanitární pomoc na Ukrajinu

Jako dar ho městům Kyjev a Mykolajiv dne 24. 11. schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Na základě darovací smlouvy město Kyjev obdrží 400 generátorů a 10 elektrocentrál, 226 generátorů a 8 elektrocentrál je pak určeno pro město Mykolajiv. Dar má pomoci obyvatelům obou měst překonat tíživou situaci, v níž se na prahu zimy ocitly po opakovaných útocích na energetickou infrastrukturu.

Hlavní město Praha v reakci na ruskou invazi na Ukrajině už například v březnu schválilo poskytnutí vozidel neodkladné péče o zraněné lidi, která využívala Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy, a 20 elektrocentrál. Na konci října také začal přesun celkem 20 tramvají a dvou autobusů do ukrajinských měst Charkov a Chmelnický.

„Za Prahu se snažíme pomáhat tam, kde je to potřeba. Rusko na Ukrajině útočí na civilní infrastrukturu, což značně komplikuje život tamním obyvatelům. Chceme proto pomoci s okamžitou obnovou měst tak, aby lidé nebyli nuceni utíkat ze svých domovů. Souběžně s tím přecházíme od akutní pomoci ukrajinským rodinám, které přišly do Prahy, k dlouhodobé systematické pomoci,” říká Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

Praha má novou dlouhodobou strategii pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a připravuje Centrum následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny. To zajistí lidem prchajícím před válkou řešení individuálních potřeb v oblastech, jako jsou například bydlení, zdraví, vzdělávání nebo ochrana dětí. Centrum začne fungovat již letos v prostorách Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině ve Vysočanech. Na jeho provozu se bude do velké míry podílet organizace UNICEF.

Náklad, jež je pro ukrajinskou stranu mimořádně důležitý odjede v nejbližší době a na ukrajinské hranice by měl dorazit příští týden.

Poslední aktuality

Všechny aktuality