Společné prohlášení Paktu svobodných měst: Solidarita s Ekremem Imamogluem, starostou Istanbulu

23.05.2023


My, Pakt svobodných měst, vyjadřujeme solidaritu s Ekremem İmamoğluem, primátorem Istanbulu, odsouzeným k trestu odnětí svobody a politickému zákazu za "urážku" veřejných činitelů.

uvodni.png

Jsme přesvědčeni, že bez společného dodržování základních pravidel a hodnot nemůže existovat férová a spravedlivá demokratická politika. Celý soudní proces a rozsudek, ačkoli se proti němu snad primátor Istanbulu úspěšně odvolá, považujeme za čistě politicky motivovaný útok na člena opozice a možného kandidáta na prezidenta v nadcházejících tureckých volbách.

My, města Paktu, jsme se zavázali bránit svobodné a spravedlivé volby, posilovat demokratická hnutí po celém světě a také potlačovat volební podvody, ale především se spojit k vytvoření hodnotově orientované sítě s cílem obnovit a posílit demokracii, bojovat proti populistickému nacionalismu, chránit a prosazovat naše společné hodnoty svobody, rovnosti, lidských a občanských práv, právního státu a svobody médií.

Ekrem İmamoğlu, je drahým členem mezinárodní rodiny měst a místních samospráv.

Nastal čas, aby mezinárodní společenství zaujalo rozhodný postoj, protože tento útok proti demokracii nemůžeme nechat bez povšimnutí. Svou silnou podporu starostovi İmamoğluovi projevíme na mezinárodní scéně při jakékoli možné příležitosti, neboť je živoucím příkladem svobodného, demokratického města bojujícího za demokracii.

Více informací o iniciativě: pactoffreecities.com

Poslední aktuality

Všechny aktuality