Ochrana soukromí a přístupnost údajů

Prohlášení o přístupnosti

Naším cílem je zveřejňovat informace na webových stránkách international.praha.eu tak, aby byly přístupné každému - bez ohledu na technické prostředky, které pro přístup na webové stránky používají. Hlavního město Praha se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Politika ochrany údajů

Právo na ochranu osobních údajů

Nikdy nebudeme shromažďovat ani zveřejňovat žádné osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu. S veškerými osobními údaji, které se nám rozhodnete sdělit, bude nakládáno s nejvyššími standardy bezpečnosti a důvěrnosti a naše zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s evropskými zákony.

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím našich formulářů, mohou být použity následujícími způsoby:

  • K personalizaci vašich zkušeností
  • Ke zlepšení našich webových stránek
  • K zasílání relevantních e-mailů

Jak shromažďujeme informace

Používáme službu Google Analytics, která nám pomáhá analyzovat, jak uživatelé používají naše stránky. Tyto nástroje používají soubory cookie ke shromažďování standardních informací z internetových protokolů a informací o chování návštěvníků v anonymní podobě. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou předávány společnosti Google. Tyto informace se pak používají k vyhodnocování používání webových stránek návštěvníky a k sestavování statistických zpráv o aktivitě na webových stránkách. V našich systémech neshromažďujeme žádné citlivé osobní údaje. Soubory cookie používáme k optimalizaci práce s webovými stránkami.

Sdílení informací třetích stran

Hlavní město Praha používá pouze informace definované v těchto zásadách, to znamená, že nikdy neprodáváme, neobchodujeme, ani jinak nesdílíme vaše osobní nebo anonymizované údaje. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nás podporují při provozu našich webových stránek nebo obsluze našich návštěvníků, pokud tito partneři dodržují naše zásady ochrany osobních údajů. O zveřejnění informací můžeme být požádáni, pokud je to povinné pro dodržení zákona nebo pro ochranu vašich nebo našich práv, majetku nebo bezpečnosti.

Vaše osobní údaje sdílíme s našimi důvěryhodnými třetími stranami pouze v případě, že je to nezbytné k poskytnutí požadované služby. Ve formuláři vždy uvádíme, kterým našim důvěryhodným třetím stranám mohou být vaše osobní údaje sdíleny. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů prostřednictvím některého z formulářů na našich webových stránkách budete požádáni o souhlas se sdílením údajů s konkrétní třetí stranou a/nebo stranami uvedenými ve formuláři.

Osobní údaje zahrnují informace, které lze použít k vaší identifikaci. Příkladem osobně identifikovatelných údajů je vaše jméno, e-mailová adresa, vaše adresa a telefonní číslo.

Odhlášení odběru a právo být zapomenut

Z odběru našich e-mailů se můžete kdykoli odhlásit. Na konci každého e-mailu uvádíme podrobné pokyny k odhlášení. Kromě toho můžete zaslat e-mail na adresu international@praha.eu a odhlásit se z odběru. V souladu s evropským právem máte právo zjistit, jaké údaje jsme shromáždili a máte právo požádat o odstranění těchto údajů. S vaší žádostí nás stačí kontaktovat na adrese international@praha.eu.

Souhlas se zásadami ochrany osobních údajů a změny

Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas se zásadami ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Veškeré aktualizace zásad ochrany osobních údajů se zobrazí na této stránce.