Pražský projekt Cyklodepo uveden v Politico s projekty “Living Cities”

23.05.2023


Během pandemie COVID-19 přešlo mnoho spotřebitelů k nakupování přes internet, aby naplnili své potřeby. K dodání zásilek bylo potřeba více nákladních vozidel v tzv. “last mile”, poslední míli. Z tohoto důvodu se v městech zvýšila vytíženost dopravy a úroveň emisí skleníkových plynů. Pražský projekt Cyklodepo byl zaveden v listopadu roku 2022 jako odpověď na tyto problémy. Projekt Cyklodepo zavedl systém dodávek pomocí e-kol z několika ústředen po celém městě, jejichž cílem je ulehčit dopravní situaci a snížit emise.

cyclodepo.png

Úspěch pražského projektu Cyklodepo byl součástí 2. kapitoly projektu Living Cities od Politico. V tomto článku bylo popsáno, jak se evropská města stávají udržitelnější a zvyšují úroveň života svým občanům.

V době vydání článku v Politico v červenci roku 2022 bylo dle pražského starosty Zdeňka Hřiba při doručování zásilek e-koly najeto 40 714 kilometrů od začátku programu v listopadu 2020. Každý měsíc je takto doručeno zhruba 6500 zásilek. V roce 2021 jedna z ústředen zaznamenala průměrně 78 767 dodaných zásilek. Na projektu se podílí osm největších pražských společností zaměřujících se na logistiku. Starosta Hřib však doufá, že se toto číslo bude nadále zvyšovat.

Zatímco jiná města mají své vlastní řešení problematiky “last mile”, jako jsou např. schránky na zásilky v ústřednách nebo dodávky pomocí dronů či autonomních robotů, projekt Cyklodepo se prokázal jako funkční přístup který je flexibilnější a udržitelnější než rozvážky pomocí nákladních vozů. Je nutné, aby města nalezla udržitelná řešení k problému “last mile” - jedná se totiž o pro města nejdestruktivnější část dodávky zásilek. Dle projekce World Economic Forum budou emise vznikající z “last mile” doručení mít do konce tohoto desetiletí na svědomí 32 % nárůst emisí oxidu uhličitého v městech a 21 % nárůst přetížení dopravy.

Statistiky ohledně projektu Cyklodepo byly převzaty z webu Politico.

Text: Samantha Skorstad, překlad: Eliška Unzeitigová

Poslední aktuality

Všechny aktuality