Praha je desátým nejudržitelnějším městem v Evropě

26.05.2023


V nejnovější studii Re-thinking the Future byla Praha označena za desáté nejudržitelnější město v Evropě, čímž si město potvrdilo svůj závazek k ochraně životního prostředí a udržitelným praktikám. Toto prestižní hodnocení zdůrazňuje odhodlání Prahy vytvářet ekologičtější, čistší a obyvatelnější městské prostředí pro své obyvatele i návštěvníky.

_03.jpg

Oddanost Prahy udržitelnému rozvoji města je patrná z jejího strategického plánování a politik, které zahrnují různé aspekty udržitelnosti. Klíčovou oblastí, na kterou se město zaměřuje, je energetická úspornost, kdy město zavádí opatření ke snížení spotřeby energie a minimalizaci uhlíkové stopy. Díky investicím do ekologických technologií, jako jsou solární panely a úsporné systémy vytápění, dosáhla Praha významného pokroku v zavádění obnovitelných zdrojů energie a snižování závislosti na fosilních palivech.

Kromě energetické účinnosti je prioritou Prahy také efektivní hospodaření s odpady a recyklační programy. Město zavedlo komplexní systém nakládání s odpady, který občany vybízí k zodpovědnému třídění a recyklaci odpadů. Tímto způsobem Praha nejen snížila množství odpadu určeného na skládky, ale také podpořila kulturu environmentální odpovědnosti svých obyvatel.

Závazek Prahy podporovat udržitelnou dopravu je patrný z jejího úsilí o zlepšení systémů veřejné dopravy a podporu ekologicky šetrných možností mobility. Město se může pochlubit dobře rozvinutou sítí tramvají, rozsáhlými autobusovými linkami a propojeným systémem metra, které přispívají k omezení používání osobních automobilů. Tyto iniciativy v oblasti udržitelné dopravy nejenže zmírnily dopravní zácpy, ale také zmírnily znečištění ovzduší, díky čemuž se Praha stala přívětivějším městem pro život a šetrnějším k životnímu prostředí.

Jedním z charakteristických rysů Prahy je velké množství zelených prostranství, která hrají klíčovou roli v úsilí o udržitelný rozvoj města. Parky, zahrady a městské lesy jsou pečlivě udržovány a poskytují obyvatelům dostatek příležitostí ke kontaktu s přírodou. Tyto zelené plochy nejen zvyšují pohodu obyvatel, ale také podporují biologickou rozmanitost a fungují jako životně důležitá stanoviště pro různé druhy rostlin a živočichů.

Umístění Prahy na 10. místě v žebříčku nejudržitelnějších měst v Evropě podtrhuje její snahu o vytváření ekologičtějšího a obyvatelnějšího městského prostředí. Neúnavná snaha města o udržitelnost slouží jako inspirace pro další města, která se snaží zavádět ekologicky uvědomělé postupy. Vzhledem k tomu, že Praha bude i v následujících letech upřednostňovat udržitelnost, je připravena dále posílit svou pověst vzorového udržitelného města a stát se tak lídrem na cestě k udržitelnější budoucnosti pro všechny.

Poslední aktuality

Všechny aktuality