Návštěva ředitele Regionální kanceláře WHO pro Evropu Hanse Kluge

23.05.2023

Regionální ředitel WHO Dr. Hans Kluge vedl delegaci na jednodenní návštěvě, jejímž cílem bylo zkvalitnit spolupráci s Českou republikou, která bude ku prospěchu nejen v této zemí, ale v širším okoli.

Návštěva ředitele Regionální kanceláře WHO pro Evropu Hanse Kluge

Se svým protějškem, ministrem zdravotnictví ČR, podepsal ředitel Kluge dvouletý plán, který předpokládá hlubší spolupráci v prioritních oblastech. Dále ředitel Kluge navštívil centrum pomoci uprchlíkům v Praze, aby se seznámil s tím, jak jsou v Praze přijímáni příchozí z Ukrajiny, jaké služby jsou jim poskytovány. Když poznal, jak centrum funguje a viděl práci Červeného kříže, byl velmi ohromen úrovní služeb.

Návštěva se uskutečnila v době, kdy pandemie COVID-19 za poslední dva roky přinesla velké změny do každodenního života lidí, a ředitel Kluge ocenil práci zdravotníků, kteří pokračují v novém úkolu a pomáhají pečovat o příchozí z Ukrajiny.

Pan Kluge prohlásil: „Česká republika podnikla rozhodné kroky k tomu, aby každý občan dostával dostupnou a kvalitní zdravotní péči. Svědčí o tom postavení země jako regionálního lídra v zajišťování rovného přístupu ke zdravotní péči a ochraně před nepřiměřenými platbami za zdravotní péči.“

Ministr zdravotnictví Dr. Vlastimil Válek vyjádřil důvěru v dosažení společných ambicí: „Jsem velmi potěšen spoluprací s WHO a podpisem společného dvouletého plánu Ministerstva zdravotnictví a WHO. Ministerstvo také myslí na naše předsednictví. Našimi hlavními prioritami budou onkologie, vzácná onemocnění, očkování, boj proti dezinformacím o zdravotních otázkách a navazování na práci našich francouzských kolegů. Jsem velmi rád, že jsme našli shodu na pomoci ukrajinským občanům, protože tato situace si zaslouží jednotu, abychom mohli účinně pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba.“

Ústředním bodem návštěvy bylo setkání s primátorem Hřibem a radní Johnovou, jednání probíhalo v kontextu pokračujícího úsilí České republiky o podporu smysluplného a účinného partnerství se Světovou zdravotnickou organizací. Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy, návštěvu velmi ocenil a připomněl současnou humanitární krizi. „Vážím si pozornosti, kterou WHO v tuto chvíli věnuje hlavnímu městu Praze. Do Prahy a Středočeského kraje, které jsou považovány za spojené nádoby, už dorazilo asi 88 tisíc lidí, kteří prchají ze svých domovů před válkou. Za klíčovou součást jejich úspěšné adaptace považuji nastavení efektivního systému integrace lidí, kteří potřebují naši pomoc, do českého zdravotnictví.“

Za poslední měsíc bylo v České republice přivítáno přes 300 000 ukrajinských uprchlíků. Hlavní město Praha bude i nadále globálním zastáncem lidských práv a vytváření inkluzivního a dynamického prostředí pro integraci zdraví pro všechny.

Poslední aktuality

Všechny aktuality