Konference ke 30 letům zápisu Historického centra Prahy na seznam UNESCO

Historické centrum Prahy je již 30 let zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Odbor památkové péče MHMP letos k tomuto výročí uspořádá konferenci, a naváže tak na další události chystané v Českém Krumlově a Telči, která Prahu na prestižní Seznam v roce 1992 doprovodily.

Konference ke 30 letům zápisu Historického centra Prahy na seznam UNESCO

Základní informace

Plánované setkání se uskuteční 24. listopadu v budově Centra architektury a městského plánování (CAMP) při Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který bude participovat i na celkové organizaci konference, především na zajištění obsahové náplně programu. Ten bude orientován primárně na české odborníky a publikum, ovšem počítá se také s účastí zahraničních řečníků. Hlavními tématy konference budou možnosti rozvoje hl. m. Prahy při zachování jeho mimořádných památkových hodnot a dopady napjaté globální politické situace na ochranu a financování obnovy památek.

Místo konání

Kde

CAMP - Centrum architektury a městského plánování

Kdy

24.11. - 26.06.2022

LOADING ..