Jazyková pestrost současné Evropy

U příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie ve druhé polovině roku 2022 představí v Praze Pražský lingvistický kroužek nejnovější podobu svého badatelského programu jako praktický nástroj pro uchopení současných evropských i lidských otázek.

Jazyková pestrost současné Evropy

Základní informace

Za tím účelem pořádá PLK mezinárodní symposium Jazyková pestrost současné Evropy (září 2022), cyklus veřejných přednášek Evropské hodnoty a jejich uchopení, jež proběhnou jak češtině, tak v cizích jazycích (říjen až prosinec), a vydá několik knižních titulů, česky i v cizích jazycích (od května do září).

Místo konání

Kde

Praha, Česká republika

Kdy

30.06.2022

LOADING ..