Evropa proti informačnímu chaosu

Při příležitosti českého předsednictví EU organizuje Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy výroční setkání regionálních hubů EDMO v Praze včetně mezinárodní konference. Konference Evropa proti informačnímu chaosu o dopadech informačních poruch na aktuální evropské výzvy se bude zabývat hlavně tématy digitální a mediální gramotnosti, dopadem na společnost, využitím AI pro bezpečnost, nebo vlivem médií a digitálních platforem.

Evropa proti informačnímu chaosu

Základní informace

Unikátní pražská konference s účastí mezinárodních evropských expertů z různých společenských a technických odvětví, spolu s představiteli evropských a českých vládních, neziskových a akademických institucí, je také koncipována udržitelně a s uplatněním principů cirkulární ekonomiky. Tím chce CEDMO nejen navázat na strategii hlavního města v oblasti udržitelnosti, ale také dostát svým závazkům v oblasti Globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs 9,16,17) a jejich propojení s digitalizací.

Místo konání

Kde

Praha, Česká republika

Kdy

20.09. - 22.09.2022

LOADING ..