Obchod a inovace

Praha je politicky, ekonomicky a kulturně nejvýznamnějším městem v České republice. Hlavní město patří mezi hospodářsky nejrozvinutější regiony v EU – v roce 2019 dosáhlo 3. nejvyššího HDP na obyvatele – a má vysoký potenciál dalšího hospodářského růstu (Eurostat 2021). Praha také patří mezi regiony EU s nejvyšším podílem rychle rostoucích podniků.

Obchod a inovace

V centru jednoho z největších světových trhů

Praha je velmi snadno dostupná z mnoha dalších míst světa a je do dvou hodin letu od většiny evropských měst. Existuje mnoho denních přímých letů spojujících Prahu s hlavními evropskými obchodními centry, jako je Londýn, Amsterdam a Frankfurt, a také s globálními centry včetně New Yorku, Toronta, Tel Avivu, Dubaje, Soulu a Pekingu. Evropská unie jako jeden z největších trhů na světě unikátním způsobem představuje Prahu jako nejlepší volbu pro investory, kteří chtějí pohodlně vstoupit na evropský trh nebo dále prohloubit své podnikání v Evropě.

Silný inovační potenciál, výzkum a vývoj a kvalifikovaná pracovní síla

Česká republika má silný potenciál v oblasti VaV. Mezi hlavní oblasti technologické specializace v ČR patří mimo jiné stavebnictví a stavební technologie, materiálové inženýrství, dopravní technologie, biotechnologie, environmentální technologie, energetika a bezpečnost. Praha patří mezi regiony EU s největším podílem výzkumných pracovníků na celkové zaměstnanosti (přes 2 %). „Vyspělá místní infrastruktura výzkumu a vývoje má silný pozitivní dopad na ekonomický rozvoj Prahy, protože ve městě sídlí devět veřejných vysokých škol a Akademie věd, které přispívají ke generaci nových nápadů a inovací produktů a služeb.

Otevřené podnikatelské prostředí

Praha má otevřené podnikatelské prostředí a dobře rozvinutý soukromý sektor. Právní prostředí České republiky tvoří dobrý základ pro efektivní řízení společnosti, flexibilní zaměstnávání a svižnou správu majetku. fDi Intelligence řadí Prahu jako druhý nejlepší malý evropský region budoucnosti z hlediska obchodní vstřícnosti. Daňové prostředí v České republice je stabilní a nabízí velmi dobré podmínky nejen pro korporace, ale i pro expatrioty.

Efektivita nákladů

Přestože má Praha rozvinutý soukromý sektor, ceny jsou stále výrazně nižší než v západní Evropě. Investoři tak mohou využívat nejnutnější zdroje za velmi příznivé ceny. Podle fDi Intelligence je Praha na sedmém místě mezi velkými evropskými městy z hlediska efektivity nákladů. U nájmů kanceláří je cenová hladina stejná nebo nižší než průměrná sazba v blízkých lokalitách ve střední Evropě. Ve srovnání s jinými velkými městy v Evropě, jako je Londýn, Mnichov, Vídeň, Amsterdam a Paříž, je nájemné v Praze o 10 až 80 % nižší. Česká republika je také cenově velmi dostupná, protože průměrná mzda je zde zhruba poloviční oproti průměru EU. Kvalita a dostupnost pracovníků jsou však podle fDi Intelligence uspokojivé,