Praha ve světě

Hlavní město Praha vždy hrálo stěžejní roli v rámci středoevropského regionu díky svému historickému, geografickému, politickému, kulturnímu, sociálnímu, infrastrukturnímu, obchodnímu a ekonomickému postavení. Po vstupu do demokratické Evropy (1989), NATO (1999) a EU (2004) se samozřejmě jeho pozice na mezinárodní politické scéně upevnila. Praha je dlouhodobě jedním z nejdynamičtějších a nejúspěšnějších regionů ve střední Evropě a jedním z nejbohatších regionů Evropské unie (NUTS II).

Spojení se světem prostřednictvím sítě partnerských měst

Praha má v současnosti 20 partnerských měst a regionů po celém světě a nadále rozvíjí mezinárodní vztahy. Účelem těchto dohod je vybudovat silná partnerství, přispívat k rozvoji mezinárodní spolupráci a výměně nápadů podporou mezikulturního umění a cestovního ruchu, mezinárodního obchodu, globálního vzdělávání a vládní výměny.

Praha je hrdým členem mezinárodních organizací

Členství hlavního města Prahy v mezinárodních organizacích posiluje vztahy s ostatními zahraničními metropolemi, kulturní, politickou a ekonomickou spolupráci a napomáhá propagaci města v zahraničí. Praha je řádným členem níže uvedených organizací.

Máte zájem o partnerství?

Hledáte partnera pro společný projekt nebo se stát partnerským městem? Kontaktujte prosím international@praha.eu