Připravovaná place branding strategie HMP

Dosavadní brandingová strategie Prahy se soustředila (nutno říct velmi úspěšně) na komunikaci města jako turistické destinace. Nicméně pokud chce Praha udržet svou konkurenceschopnost ve stále intenzivnější soutěži o talent a investice, musí posílit svou reputaci v zahraničí a aktivně komunikovat svou pozici města vhodného pro život, práci, studium a podnikání.

bridges-ga19c68437_1920.jpg

Čeho chceme dosáhnout?

charles-bridge (1).png

Sjednocení, řízení a posilování reputace Prahy v zahraničí

brain.png

Podpora konkurenceschopnosti města a rozvoj znalostního potenciálu Prahy​

work-life.png

Budování pozice Prahy jako vhodného místa pro život, práci, studium a podnikání

management.png

Zvyšování atraktivity města a lákání talentů, firem a investic potřebných pro rozvoj strategických odvětví

international.png

Přispění ke snahám dalších stakeholderů v sofistikovanější a efektivnější prezentaci města​ na venek

Jak to provedeme?

Definujeme jedinečnost a positioning značky Praha

Prvním krokem k vytvoření úspěšné strategie a budování značky je vědět, kdo jste a co si o vás lidé myslí. Musíme zjistit, v čem je Praha jedinečná a které její charakteristiky vytvářejí emocionální pouto s městem nejen v očích jeho obyvatel, ale i expat komunity a u cílových skupin v zahraničí. Vzhledem k tomu, že spolupráce mezi jednotlivými aktéry města je pro úspěch projektu naprosto zásadní, zajímá nás, co od značky Prahy očekávají aktéři z veřejné, soukromé a akademické sféry.

Vytvoříme silnou identitu značky Praha

Pokud jde o kulturu, kreativitu nebo gastronomii, je Praha značkou v celosvětovém měřítku. Je považována za jedno z nejkrásnějších měst na světě a ročně ji navštevují miliony turistů. My však naše město vnímáme jako mnohem víc - Praha je inspirativní regionální lídr a skvělé místo pro život, které nabízí vynikající kvalitu života a mnoho příležitostí pro kariérní rozvoj i volný čas. Prahu vnímáme jako místo spojené s talentem, znalostmi, kreativitou a inovacemi a chceme, aby se o tom dozvěděl celý svět.

Zapojíme místní stakeholdery

Naším cílem je vytvořit společné chápání toho, co Praha je a jak by měla být komunikována. Je nezbytné zmapovat klíčové partnery, kteří aktivně působí a komunikují v zahraničí, a při tvorbě nového brandu zohlednit jejich potřeby a očekávání. Propojením veřejného, soukromého a akademického sektoru budeme schopni vytvořit mezisektorovou komunikaci, podpořit pražské instituce, firmy a startupy v jejich prezentaci v zahraničí a přispět k úsilí dalších zainteresovaných stran o sofistikovanější a efektivnější prezentaci města.

Harmonogram projektu

Přiložené soubory


Pozvánka na předběznou tržní konzultaci

Stáhnout

Předběžná tržní konzultace - okruhy

Stáhnout

Kontaktní osoby

Lucia Legáthová (koordinátor)

Anna Chocholová (koordinátor)

Lenka Kolářová Bernklauová (koordinátor)

Tereza Hrušková (vedoucí oddělení zahraničních vztahů)