Je nutné minimalizovat ruský vliv a čelit realitě energetické chudoby, kterou krize vytváří, prohlásil Frans Timmermans na Prague Summit of Cities

03.10.2022

Hlavní město Praha pořádala ve dnech 26.–27. září 2022 konferenci Prague Summit of Cities, na níž se setkali zástupci měst, která jsou členy Paktu svobodných měst. Summit se konal při příležitosti českého předsednictví v Radě EU. V úterý 27. září se summit věnoval přímým dialogům mezi primátory hlavních měst EU a Evropskou komisí. Předním tématem byla energetická soběstačnost, dostupné bydlení a ochrana klimatu. V rámci přímého dialogu zastupoval Evropskou komisi Frans Timmermans, místopředseda Evropské komise. Odpolední část pro veřejnost probíhala v pražském Centru Architektury a Městského Plánování (CAMP).

Je nutné minimalizovat ruský vliv a čelit realitě energetické chudoby, kterou krize vytváří, prohlásil Frans Timmermans na Prague Summit of Cities

11. přímý dialog mezi starosty hlavních měst EU a Evropskou komisí

Hlavními tématy úterního dialogu byly úspory energie a pomoc občanům během nadcházející zimy, rozšiřování udržitelných řešení ve městech a přímé financování.

"Evropská města musí vést společný dialog s evropskými institucemi a inovovat přístup k přerozdělování finančních prostředků a řešení současných krizí. Chceme, aby města získala přímé financování a větší pravomoci v těchto otázkách. Mohou pak nabídnout rychlejší, přímější a lokalizovanější řešení než centrální vlády. Ruská invaze na Ukrajinu, inflace a energetická krize nás neovlivňují pouze ekonomicky, ale podporují také nárůst populismu, názorové polarity a extremismu v našich demokratických zemích. Věříme, že předáním větších pravomocí obcím, které jsou v úzkém kontaktu se svými občany, můžeme proti tomuto směru bojovat, minimalizovat ruský vliv a vytvořit chytrá města, která budou šetřit naše finanční zdroje a také vytvářet dobré prostředí pro budoucí generace," řekl na summitu Rafal Trzaskowski, primátor Varšavy a jeden ze zakladatelů Paktu svobodných měst.

Evropskou komisi zastupoval Frans Timmermans, místopředseda Evropské komise, který při této příležitosti prohlásil: "Pokračující ruská okupace se netýká pouze Ukrajiny, ale zpochybňuje demokratické hodnoty v celé EU a polarizuje názory napříč evropskými společnostmi. Naším cílem je vytvořit kroky k minimalizaci ruského vlivu a také čelit realitě energetické chudoby, kterou krize vytváří. Musíme provést hluboké změny v přístupu k udržitelnému rozvoji a realizaci Zelené dohody pro Evropu, abychom našim občanům ukázali, že jsou v jejich dlouhodobém, ale i krátkodobém zájmu. Musíme se stát energeticky soběstačnými a najít způsoby, jak účinně šetřit energií při zachování vysoké životní úrovně. Jediným možným způsobem, jak tento cíl naplnit, je výzkum, inovace a zavádění využívání obnovitelných zdrojů energie."

Zástupci se během diskuse podělili o svá řešení, příklady a postupy. Náměstkyně primátora pro městské prostředí Helsinky, Anni Sinnemäki, se podělila o vizi města stát se do roku 2030 uhlíkově neutrálním: "Nacházíme se v době, kdy malé kroky k udržitelnému rozvoji nestačí, evropská města potřebují komplexní a dlouhodobá řešení. V Helsinkách se nám podařilo dosáhnout transformace např. změnou dopravní infrastruktury, instalací LED světel, snížením teploty v městských budovách, inovacemi systémů větrání a tím, že jsme našim občanům poskytli možnost bezplatných konzultací ohledně udržitelných renovací a bydlení."

O Paktu svobodných měst

Pakt byl založen v roce 2019 v Budapešti primátory měst Visegrádské čtyřky, Prahy, Varšavy, Bratislavy a Budapešti. Za tři roky se z paktu stala globální síť 33 členských měst, která zastávají hodnoty, jako je pokrok a pragmatický přístup k řešení problémů oproti nacionalistickému populismu. Členové se hlásí k hodnotám svobody, demokracie a rovnosti, kladou důraz na spolupráci a sdílení příkladů dobré praxe. Pakt svobodných měst byl vytvořen s cílem zdůraznit rostoucí význam měst pro zachování a ochranu demokracie a otevřené společnosti. Vizí Paktu je budovat síť starostů, která se bude řídit těmito hodnotami, bude se pružně přizpůsobovat neustále se měnícímu politickému prostředí a bude přinášet smysluplné změny.

Více informací o Paktu: www.pactoffreecities.com

Summit pořádá MHMP a CAMP za podpory organizace Eurocities.

Lucia Legáthová

Economic Diplomacy Specialist

Poslední aktuality

Všechny aktuality